dijous, 14 de setembre de 2017

Dos noves extraescolars

Flash teclat (Mecanografia informatitzada)

OBJECTIUS EDUCATIUS:

§  Aconseguir un aprenentatge accelerat de la de la tècnica mecanogràfica i l'adquisició de velocitat.

METODOLOGIA DE TREBALL:

§  L’adquisició de la tècnica ensenya la correcta col · locació dels dits, la posició de les lletres, números i signes del teclat per aconseguir l'aprenentatge de l'escriptura en tacte, amb tots els dits i sense mirar el teclat
§  Al principi pot resultar lent i monòton, però amb constància, pràctica i paciència aviat s’observa que els dits adquireixen fluïdesa i velocitat.
§  L'activitat es pot combinar amb l'activitat d'informàtica.


EDATS:

Educació primària (CM I CS i secundària)

HORARI:

  • Dimecres de 14:00 a 15:00h.

QUOTES:

1 hora/setmana: 25 €/mes

MATERIAL NECESSARI:

Fabra Formació posa a disposició dels alumnes, ordenadors portàtils per a poder realitzar l´activitat

Info-Tic (Informàtica per a nens/es)

OBJECTIUS EDUCATIUS:

§  Apropar l'ordinador als nens, com a eina d'aprenentatge, de recerca d'informació, de treball i d'entreteniment.
§  Ampliar els continguts curriculars mitjançant aplicacions multimèdia.
§  Realitzar tasques relacionades amb l'activitat informàtica per tal de poder desenvolupar les destreses tecnològiques necessàries: maneig de finestres i arxius, dibuix, escriptura, navegació per carpetes, per Internet i enviament de correus electrònics.

METODOLOGIA DE TREBALL:

  • Els nens alternen el treball en equip o per parelles amb el treball individual:
    • El treball en equip o per parelles els ajuda a desenvolupar l'autocontrol i a treballar de forma conjunta (necessari en les primeres edats).
    • El treball individual els permet aprendre de forma autònoma, important per detectar les seves dificultats.
  • Els programes que treballem són els més utilitzats a nivell escolar i professional, del paquet Office (Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint) i amb programes lliures que permeten modificar qualsevol tipus d'imatge.
  • També treballaran les activitats amb jocs educatius: fer un còmic, resoldre puzles en format de seqüencies lògiques, jocs de programació, crear els seus propis jocs online...


EDATS:

Educació primària (CM I CS i secundària)

HORARI:

  • Divendres de 14:00 a 15:00h.

QUOTES:

1 hora/setmana: 25 €/mes

MATERIAL NECESSARI:

Fabra Formació posa a disposició dels alumnes, ordenadors portàtils per a poder realitzar l´activitatCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada